Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

23.04.2015 11:11 Четверг
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 14 от 10.04.2015 г.

Шамдаа

Автор: Бавуудоржын Баярмаа

Дулаахан сээжэдээ тэбэрихэдэш

Зүрхэмни уяраад баярлаа,

Шэбэнэн дарууханаар зугаалхадаш

Шэхэмни шагнаад баярлаа.

Энеэбхилэн илдамаар шэртэхэдэш

Нюдэмни хараад баярлаа,

Уяхан зөөлэнөөр таалахадаш

Урални амталаад баярлаа.

Тэбэрииш намаяа шангаар,

Няалдая шамдаа дулаасахаяа,

Хөөрыш шимни гоёхоноор,

Шагная шамаяа хүхихэеэ.

Дуунай hайхан аялгаар

Дундахан бодолыем дүүргээш,

Хүхюүн дорюун зангаараа

Хүсэ нэмэн орьёлуулааш,

Хүндэл арюун сэдьхэлээрээ

Холын ухаа харуулааш.

Харыш шимни баяртайгаар,

Ханиин жаргал эдлэе,

Дураяа намдаа үлөөгыш,

Дуундаа багтаан дуулая.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.