Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

24.07.2014 22:55 Четверг
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 31 от 18.07.2014 г.

Оньhон үгэнүүд

Абынгаа байхада хүнүүдээр танилса,

Агтын байхада

газар үзэ.

Абын hургаал алтан шэнги,

Эжын  hургаал эрдэни шэнги.

***

Абынгаа үгыдэ — ахань аба,

Эжынгээ үгыдэ — эгэшэнь эжы.

***

Адуунай алаг hайхан,

Аягын алаг муухай.

***

Ахынгаа алдар хүндэлэ,

Дүүгээ дэлэм хүндэлэ.

***

Ахань hургадаг, дүүнь шагнадаг.

***

Хүнэй эреэн дотороо,

Могойн эреэн газаагаа.

***

Нэгэ хүниие мэхэлээ hаа,

Арбан хүндэ мэхэлүүлхэш.

Нэгэ хүниие баhаа hаа,

Хорин хүндэ баhуулхаш.

***

Уулын модод утатай, богонитой

Улад зон муутай,hайнтай.

***

Эрдэмые хэшээлээр hурадаг,

Эрые  hургаал олодог.

***

Уула үзөөгүй байгаад,

Хормойгоо бу шама.

Уhа үзөөгүй байгаад,

Гуталаа бү тайла.

***

Хүн хэдышье ухаатай hаа,

Хэлээгүйдэ ойлгохогүй.

Саарhан хэдышье нимгэн hаа,

Хатаагүйгэдэ соорохогүй.

***

Нэгэ үхэрэй эбэрые сохибол,

Мянган үхэрэй эбэр дорьбохо.

***

Өөрөө үмдэгүй ябаад,

Yбдэг соорхойе гайхаха.

***

Ганса түмэн гал болохогүй,

Гансаараа хүн айл гэгдэхэгүй.

***

Буурал толгойтоной үгые шагнажа яба,

Болоhон эдеэнhээ ама хүрэжэ яба.

***

Адуутай айлай урга хугархай,

Хүүгэдтэй айлай аяга эмдэрхэй.

***

Үдэрэй хоолдо эзэн олон,

Үншэн хүндэ ноён олон.

***

Хүнэй hайниие нүхэрлэжэ мэдэхэ,

Мориной hайниие унажа мэдэхэ.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.