Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

21.07.2014 23:11 Понедельник
Категории (2):
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 31 от 18.07.2014 г.

Хорбоогой нангин эжы

Автор: Бавуудоржын Баярма

Талын дунда гансахан боро гэр үзэгдэнэ,

Талаараа хэдэн мал хажуугаарнь эдеэлнэ.

Хонгор ганса хүбүүгээ ерэхыень хүлеэн,

hорьбо тулаhан хүгшэн харгы шэртэн зогсоно.

Олоhон зөөhэн юумыеньминии гэжэ абаад,

Оруулжа асарhан зүйлыеньнамдаа гэжэ абаашаад,

Одоошье бишье томо болооб гэжэ,

Одооржо хүбүүн холын газарта арилаа.

Хүнhөө hураглахаар хэдэн модо алхажа,

Холо газарта байгаашье hаань, амиды ябаhандань баярлана.

Аашатай хүбүүн hанаха сүлөөгүй харайлгажа

Аашатай эжынь хододоо hанаашархансэдьхэлынь үбдэнэ,

Бүтээлгүй ябаhаар элдэбые бодоод,

Буусадаа бусахам гэжэнютагаа hанахадань,

Буурал hаншагтай эжыньнюдэндэнь харагдаба,

Хорбоогой hайханиие олохом гэжэ

Хойшо урагшаа харайлгажа

Хотын hайхан басагадаар

hүни үдэргүй найрлаашье hаа,

Эмгэн буурал эжыhээ

Элүүр hайханиие олоогүй.

hаруул оршолонгөөр тэнэжэ,

hайхан хүүхэ хараашье hаа,

hаншаг сагаан эжытэеэ

Сасуулжа hайханиие олоогүй.

Газар холын орондо кафе, бар, ресторанда

Галтай залуу наhанайнгаа эршэхүсэ зоригоор

hайхан сэбэр басагадаарниилэжэ нарьян ябахадаа,

Гуталынь элэhэн эжытэеэ адли hайханиие олоогүй.

Хүүхэн бага наhаяа hанан уяран дурдаад,

Харижа гэртээ ерэхэдээ,

Хорбоогой эгээ нангин –

Эжымни гэжэ ойлгоо.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.