Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

20.06.2024 15:42 Четверг
Категории (2):
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

«Сэгээн дуун»

Аглаг үндэр Аха нютагаймнай арад зон, үндэр наhатай аба эжынэр, залиршагүй шог зугаатай залуушуул Сурхарбаанай найр нааданда зорюулhан «Сэгээн дуун» мүрысөөндэ хабаадабад. Арад зоной ёhо гурим, ёhо заншалта hургаал, нютаг ороноо, морин эрдэниие магтан дуулаhан, эхэ эсэгын hургаал заабари шэнгээhэн, түрэл аханараа хайрлан, хүндэлэн дууряаhан дуунууд зэдэлбэ.

Энэ конкурсдо 9 дуушад хабаадаа:

18-hаа 35 наhа хүрэтэр :

1-хи шатын диплом — Дамшаева Виктория;

2-хи шатын диплом — Хумаев Дамба;

3-хи шатын диплом — Мункоева Надежда.

36–hаа дээшэ:

1-хи шатын диплом — Хамаганов Владимир — 84 наhатай;

2-хи шатын диплом — Самбялова Мария ;

3-хи шатын диплом — Шарастепанова Лариса.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.