Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

11.04.2024 11:57 Четверг
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Буряад хэлэмнай — Байгал. Буурал угаймнай найдал.

Апрелиин 4-дэ «Юрэнхы дунда Сорогой hоёдой hургуули- интернат» гэhэн гүрэнэй бюджетнэ эмхи зургаанда «Шогтой буряад» гэhэн аймагай хошон зугаагай урилдаан үнгэргэгдэбэ.

Аймагаймнай гурбан hургуули хабаадаа: «Сорогой hоёдой-интернат hургуули», «Ѳөрлигэй дунда hургуули», «Саяанай дунда hургуули» ба «Барас» гэhэн газар шэнжэлгын түб. Саяанай дунда hургуулиин түрэлхид эдэбхи ехэтэйгээр, урматайгаар хабаадалсаа.

Энэ урилдаанда hургуули бүхэн ганса хүнэй үгэ (монолог) ба зүжэг наадалга (сценка) харуулаа.

«Шогтой буряад» гэhэн урилдаанай шухала зорилгонь буряад хэлэ үзэлгэ дэлгэрүүлгэ, аман хэлэлгэ хүгжѳѳлгэ болоно.

Жюриин гэшүүд хүүгэдэй артистизм, хэлэжэ шадалга, декораци, хубсаhан, харагшадай анхарал таталга гэhэн хэмжүүрээр сэгнэлтын тэмдэг табижа иимэ дүн гаргагдаа:

Ганса хүнэй үгэ (монолог):

III hуури — Тарханов Тумэн-Жаргал, МАОУ «Орликская СОШ», 1 анги; Хандаков Ардан, МАОУ ДЭТЦ «Барс», 5 анги; Ошоров Аламжи, МАОУ ДЭТЦ ДО «Барс», 6 анги; Манзарова Эржэна, ГБОУ «ССШИСОО», 10 анги.

II hуури — Дугарова Даяна, ГБОУ «ССШИСОО», 3 анги; Ухеева Янжина, ГБОУ «ССШИСОО», 7 анги; Наханцакова Светлана, ГБОУ «ССШИСОО», 11 анги.

I hуури — Шорноев Тамир, ГБОУ «ССШИСОО», 2 анги; Георгенова Айлана, ГБОУ «ССШИСОО», 7 анги; Сыренова Александра, ГБОУ «ССШИСОО», 10 анги.

Гран-При — Мункоев Ананда, МАОУ «Саянская СОШ», 4 анги; Сыренова Анастасия, ГБОУ «ССШИСОО», 6 анги.

Зүжэг наадалга (сценка):

III hуури — МАОУ ДЭТЦ ДО «Барс» — «Туламтай шоно», 3-4 анги; МАОУ «Орликская СОШ» — «Улаахан малгай», 1 анги; МАОУ ДЭТЦ ДО «Барс» — «Миисгэй ба хулганаанууд», 5 анги.

II hуури — ГБОУ «ССШИСОО» — «Улаахан малгай», 1-4 анги; МАОУ «Орликская СОШ» — «Эмшэнэй танхим соо», 5 анги.

I hуури — МАОУ «Орликская СОШ» — «Федориной уйдхар», 3 «а» анги; МАОУ «Орликская СОШ» — «Будамшуу», 8 «а» анги; ГБОУ «ССШИСОО» — «Хотоhоо ерэhэн бэшэг», 9-11 анги.

Гран-При — МАОУ «Саянская СОШ», «Мүшэхэнүүд» — «Мэхэтэй Будамшуу», 1-2 анги; МАОУ ДЭТЦ ДО «Барс» — «Мэхэтэй Будамшуу», 5 анги; МАОУ «Орликская СОШ» — «Түрэл хэлэеэ мэдэхэ хэрэгтэй», 9-11 анги.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.