Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

20.11.2023 14:46 Понедельник
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Марафондо хабаадаба

Автор: О.Дашеева

2023 оной ноябриин 11-дэ хүршэ аймагай Туран тосхондо болоhон гүйгөөшэдэй 15 модо зайн марафондо тамирай ветеран Бавуудоржын Баярма хабаадажа, 2-хи hуури эзэлбэ. Энэ марафондо Буряад ороной, Забайкалиин хизаарай ба Эрхүү можын тамиршад хабаадаа.

— СССР-эй спортын мастер Дарбаков Валерий Базыровичда зорюулhан марафондо хабаадабаб. 2021 ондо хоердохёо үнгэрхэдэнь хабаадаа hэмби. Энэ нааданда хабаадахын түлөө бэеэ hорижо туршааб. Түрүүн 3 км гүйжэ, hүүлээрнь 10-12 км 60-69 наhатайшуулай дунда гүйгөө hэмби. Харин мүнөөдэр дүрбэдэхи жэлээ үнгэргэгдэжэ байhан энэ марафондо хабаадажа, 2-хи hууриин шанда хүртэбэб.

Энэ марафондо 40-өөд гаран зон — наhатай зон, hургуулиин үхибүүд хабаадажа, баран бүгэдөөрөө медаль, мүнгэн шангуудта хүртэбэ.

2024 ондо Валерий Базыровичай түрэhөөр 80 жэлэйнь, баhа марафоной 5 жэлэй ой болохонь. Валерий Базырович майн 16-да болохо нааданда хүршэ нютагаймнай олон тамиршад хабаадаха бэлэй гэжэ онсолон хэлэбэ, — гэжэ тамирай ветеран Бабуудоржын Баярмаа тэмдэглэбэ.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.