Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

08.11.2022 10:49 Вторник
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

«Алтан баг»

Автор: Октябрина Дашеева

Мүнөө жэл бүхы hургуулинуудhаа буряад хэлэндээ бэрхэ, уран гоёор уншаха, дуу дуулаха, зүжэгэй хэhэгүүдые наадаха аргатай үхибүүд хабаадаа.

Аймагай һургуулинуудай зүжэг табилгын мүрысөөндэ «Баха — тэнгэриин захиралшанай ахадүү» гэжэ Вьетнам онтохо Бүрэнголой дунда һургуулиин үхибүүд ехэ оролдолго гаргажа, олоороо хабаадажа (аяар 48 hурагшад), 1-хи hуури эзэлбэ. Мүншье зүжэг наада табиха тайзаниие тааруу байдалтай болгон шэмэглэhэнэйнгээ түлөө түрүүлээ. Хүтэлбэрилhэн багшань Т. В. Шарастепанова «Эрхим режиссёр » гэжэ номинацида хүртэбэ.

Өөрлигой дунда hургуулиин 7-хи «б» ангиин hурагшад «Алтан загаhан» онтохо харуулжа 2-хи hуури эзэлээ, 3-хи hуурида «Хүхэ шоно» Балагтын эхин hургуулиин hурагшад гараба. Багшань Ж.П. Хумаева.

5-хи «а» ангиин hурагшад (багшань С.А. Нимаева) эгээ hонирхолтой зүжэг табижа, Ангархаева Алтана өөрынгөө үүргэ дүүргэжэ, бэрхэ актрисын номинацида хүртөө.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.