Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

26.04.2016 11:47 Вторник
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

ӨӨРЛИГОЙ hУРАГШАД II hУУРИДА

Автор: Управление образования

«Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн hургуулинууд хоорондын Ивалгын дасанда заншалта буряад хэлэнэй наадам 2016 оной 4 һарын 22-23-да үнгэрбэ. 

Манай аймагhаа 4  юрэнхы дунда hургуулиимнай γхибγγд хабаадаба. Энэ наадамда 74 команда ерэжэ, Буддын шажанай Ехэ һургуулиин танхимуудаар таража, даабаринуудые дүүргэжэ, абаһан баллнуудаар иимэ һууринуудые эзэлбэ: 

II hуури — Ɵөрлигой юрэнхы дунда hургуули (хγтэлбэрилэгшэ Самбялова М.Н.)

IX hуури — Бүрэнголой юрэнхы дунда hургуули (хγтэлбэрилэгшэ Токтохоева Б.Э.)

XVI hуури — Юрэнхы дунда (дγγрэн) эрдэмэй Сорогой hоедой интернат- hургуули гэhэн гγрэнэй бюджетнэ эмхи зургаан (хγтэлбэрилэгшэ Гомбоева Э.Ч-Д.)

XXI hуури — Саяанай юрэнхы дунда hургуули (хγтэлбэрилэгшэ Галсанова Б.Д.)

Мүрысөөнγγдээр эзэлhэн hууринууд:

«Буряад хэлэнэй нютагай аялгын толи  ба оршуулга»:

III hуури – Сорогой hоедой интернат-hургуули

«Оньhон үгэ оностой, олоной үгэ тудастай»:

II hуури – Пархаева Галина (Бүрэнголой юрэнхы дунда hургуули),

III hуури – Бамбалаева Жалсана,  (Ɵөрлигой юрэнхы дунда hургуули)

«Уянгын шүрэ үлхэе» (басни):

III hуури – Хамаганова Санжина (Сорогой hоедой интернат-hургуули);

«Уран гартан, хониной арhаар бүтээл хэхэ»:

II hуури – Галсанова Надежда (Саяанай юрэнхы дунда hургуули),

III hуури – Баярмаагай Ариуна (Ɵөрлигой юрэнхы дунда hургуули).

Хойто үдэрынь хабаадагшад отог нютагуудаараа хубааран, 8 бүлэг болоод, Буряадай гүрэнэй сэнхир дэлгэсэй сэхэ дамжуулгада хоёр сагай туршада мүн лэ мүрысэжэ хабаадалсаа. Манай γхибγγд Хонгоодор буряадуудай  бүлгэм бии болгон, мүн лэ мүрысөөнэй гуримаар хабаадажа, 4-дэхи hуури эзэлээ.

 

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.