Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

15.03.2016 15:24 Вторник
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

ОРЛИГОЙ ДУНДА ҺУРГУУЛИИН ШАБИНАР 2-ДОХИ ҺУУРИИН ДИПЛОМДО ХҮРТӨӨ

Автор: Октябрина Ошорова, Орлигой дунда hургуулиин буряад хэлэ бэшэгэй багша

«Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэhэн hургуулиинууд хоорондын Ивалгын дасанда үнгэржэ байдаг заншалта буряад хэлэнэй X наадам 2016 оной 3 hарын 11-12-до үнгэрөө. Энэ наадамда  Буряад Уласай 69 hургуулиинууд ухаан мэдэсээрээ шалгараа.

Ахын аймагhаа 4 (Бүрэнголой, Саяанай, Сорогой hоёдой интернат hургуули ба Орлигой) дунда  hургуулиинууд хабаадаа. Энэ наадамай «Оньhон оностой, олоной үгэ тудастай» гэhэн шатада Орлигой дунда hургуулиин 6-дахи ангиин hурагша Самбялова Эржена 1-дэхи hууриин дипломоор шагнагдаа. «Уран бэлигтэй, ульгам хэлэтэй» гэhэн шатада Орлигой дунда hургуулиин шаби Дашиев Ардан «По щучьему веленью» гэhэн мультфильмдэ ами оруулжа,нютаг хэлэнэйнгээ диалект дээрэ ехэ hониноор, удхатайгаар хөөрэhэндэнь,  1-дэхи hууриин диплом барюулагдаа. «Уран баримал» гэhэн шатада гэрэй даабари «hэеы гэр» бүтээжэ,  газаа талыень өөрынгөө hанаагаар хэжэ, зохёохы абъяасаар шэмэглэжэ ба үшөө тэндээ багшын дурадхаhан сэдэбээр урлал бүтээhэн  баhал Орлигой дунда hургуулиин hурагша Сабанов Мунко -Жаргал 2- дохи hууриин дипломдо хүртөө.

Бухы энэ шатануудаараа илгаржа, Орлигой дунда hургуулиин бүлгэм 103, 05 гэhэн оноогоор шалгаржа, 2-дохи hууриин дипломоор шагнагдажа, 20 мянган түхэригэй  шанда хүртөөбди.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.