Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

18.11.2016 14:39 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

«Элинсэгэймнай алтан дугы»

Автор: Октябрина ДАШЕЕВА

гэhэн буряад хэлэнэй hайндэртэ зорюулагдаhан III-хи аймагай конференци Орлигой дунда юрэнхы эрдэмэй hургуулиин үүсхэлээр үнгэргэгдэбэ.

Бурэнголой hургуулиhаа 2 үхибүүд, Саяанhаа – 8, Орлигhоо – 15, хамта дээрээ 26 үхибүүд хабаадажа, иимэ дүнгүүдтэ дүтэлбэ:

Эхин классууд

«Тоонто нютагайм түүхэ» секци:

II hуури – Мунконов Валерий, 3 класс, багшань Шагдурова А.П.

III hуури – Биданова Саяна, 5 класс, Гармаева Е.Д.

«Эдир шэнжэлэгшэ» гэhэн номинацида – Наханцаков Михаил, 1 «б» классай hурагша, диилэжэ гараба.

«Уг гарбал угайм баялиг»  секци:

I hуури – Галсанова Валерия, 4 класс, багшань Галсанова Б.Д.

II hуури – Курнов Мэргэн, 4 класс, Арзухаева Т.М.

III hуури – Биданова Баира, 4 класс, Галсанова А.Д.

5-7 классуудай дунда:

I hуури – Шагдуров Дугар-Цырен, 5 «а» класс, Унжуева Б.Б.

II hуури – Тапхарова Валентина, 7 «б» класс, Зандеева Р.А.

III hуури – Галсанова Бэлигма 6 класс, Гармаева Е.Д.

8-11 классууд:

I hуури – Цыремпилун Бэлигто, 11 класс, Ошорова О.Ж.

I hуури – Шарастепанов Бато, 8 класс, Шарастепанова Т.В.

II hуури – Бартаева Бэлигма, 8 «б» класс, Самбялова М.Н.

III hуури – Сайбанова Алтана, 8 класс, Галсанова А.Д.

Нэрэ, обог

класс

Темэ

Багша

Балл

hуури

 

1-4

«Алтан

 гуурhан»

 

 

 

Хандаков Баясхалан

1 «б»

«ОСОШ»

Дамбаева Н.Б.

3

3

Дамшаева Виктория

4 «а»

«ОСОШ»

Арзухаева Т.М.

3

3

 

 

«Уран угэ»

 

 

 

Наханцакова Адиса

2 «а»

«ОСОШ»

Унжуева Б.Б.

5

1

Галсанова Валерия

4

«ССОШ»

Галсанова Б.Д.

4

2

Елбакова Ирина

4 «а»

«ОСОШ»

Арзухаева Т.М.

3

3

 

 

«Этнографи»

 

 

 

Сампилова Нарана

3

«БСОШ»

Самбялова З.Н.

5

1

Жалсараев Кирилл

3 «а»

«ОСОШ»

Шагдурова А.П.

5

1

 

5-8

«Алтан

гуурhан»

 

 

 

Мунконова

Намсалма

5

«ССОШ»

Шагжеева В.А.

3

3

 

 

«Уран угэ»

 

 

 

Гергенова Чимита

7 «б»

«ОСОШ»

Самбялова М.Н.

4

2

Дамшаева Нарана

7

«ССОШ»

Галсанова Б.Д.

3

3

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.