Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

28.07.2015 14:04 Вторник
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

АРАДАЙ ҺУНГАМАЛАЙ АМАРШАЛГА

Автор: Аймагай захиргаанай хэблэлэй албан

Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамал, манай аймагһаа һунгагдаһан түлѳѳлэгшэ Ким Галсанов Ахын аймагай байгуулагдаһаар 75 жэлэй ойн баяртай дашарамдуулан, нютагайнгаа зондо хандажа, аймагай толгойлогшо Баяр Балдановай нэрэ дээрэ бэшэһэн амаршалгын бэшэгээ ехэ найрай эхиндэ тэрээндэ барюулһан байгаа.

Депутадай бэшэг дотор иигэжэ хэлэгдэнэ: «Буряад Республикын Арадай Хуралай ба ѳѳрынгѳѳ зүгһѳѳ таниие болон бүхы Аха нютагай арад зониие «Сурхарбаан-2015» гэһэн найраар, мүн Ахын аймагай байгуулагдаһаар 75 жэлэй ойн баяраар дашарамдуулан халуунаар амаршалнаб».

– 75 жэлэй хугасаа соо Ахын аймаг республикын хүгжэлтэдэ боломоор хубитаяа оруулаа, мүнѳѳ ѳѳрѳѳ эршэмтэй ба зүбтэйгѳѳр хүгжэжэ байна. Мүнѳѳ аймагаймнай суурхалга – танай болон Ахын зоной хүсѳѳр болоно гээшэ. Зоной байдал һайжаруулхын тула мүнѳѳдэр Ахадамнай элдэбын программа болон проектнүүд бэелүүлэгдэнэ. Арадайнгаа ёһо заншал сахихын, спортын хүгжэлтын талаар элдэб хэмжээ ябуулгануудай үнгэргэгдэжэ байһаниинь һайшаагдана. Хамтынгаа хүсэ шадалаар үндэр үрэ дүнгые туйлахат гэжэ найданаб, — гээд, Ким Жапович онсолһон байна.

Арадай һунгамалай амаршалгын бэшэг үреэлэй һайхан үгэнүүдээр түгэсхэгдэнэ: «Дууһашагүй хүсэ шадалые, дундаршагүй элүүр энхые, саашадаа һалбаран бадаралгые, хожомой найдамжые танда болон Ахын зондо хүсэнэб!».

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.