Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

09.07.2014 15:34 Среда
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Манай айлшад - артистнар

Автор: Манай корр.

Энэ үдэрнүүдтэ манай нютагта Буряадай гүрэнэй артистнар Россин габьяата артист Олег Бабуев түрүүтэй ерэжэ, хүн зониие хужарлуулаа.

Артистнар 4 поселенинүүдээр ябажа, хамта дээрээ 5 концерт харуулба. Репертуар соонь шог ёгто рассказууд, дуунууд. Залуу артистнар Чингис Пурбуев, Биликто Дамбаев, Оюна Тудупова, Чимит Дондоков гэгшэд гоё hайхан дуунуудые хангюурдажа, харагшадта ехэтэ hайшаагдаа. Морин хуур дээрэ Дмитрий Аюров наадажа, концерт шэмэглээ. Олег Дамдинович Бабуев, Россин габьяата артист, шог ёгто зүжэгүүдтэ хабаадажа, уран үгэдэ бэлиг таалаантай байhанаа, дахинаа гэршэлбэ.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.