Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

02.10.2013 11:46 Среда
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

БУРЯАД ХЭЛЭ БЭШЭГЭЙ ГУЛАМТА АБАРХА

Автор: Ахын аймагай захиргаанай хэблэлэй албан

Буряадай гүрэнэй Ехэ һургуулиин Үндэһэтэнэй-гуманитарна институдай саашанхи хуби заяагаар һанаагаа зобожо, ректор, академик Степан Калмыковой нэрэ дээрэ бэшэгдэһэн бэшэгтэ Ахын аймагай толгойлогшо Баяр Балданов гараа табиба.

Тус бэшэг доро республикын 13 аймагай толгойлогшонор гараа табижа, БГУ-гай ректор Степан Калмыковто болон Буряад Республикын Һуралсалай болон эрдэм ухаанай сайд Алдар Дамдиновта эльгээһэн байна.

Ушар юуб гэхэдэ, һүүлэй мэдээгээр, Үндэһэтэнэй-гуманитарна институдые хааха гү, али Зүүн зүгэй факультедтэй ниилүүлхэ тухай шиидхэбэри бэлдэгдэжэ байна гээд элирээ.

Аймагуудай толгойлогшонорой һанамжаар, «буряад хэлэнэй багшын, түрэл хэлэн дээрээ олондо мэдээсэл тараадаг сэтгүүлшэнэй мэргэжэлдэ һурадаг оюутадай тоое үсѳѳрүүлээгүй һаа, һайн байгаа».

Ахын, Хурамхаанай, Хойто-Байгалай, Мухар-Шэбэрэй, Хориин, Захааминай, Муяын, Загарайн, Хяагтын, Бэшүүрэй, Зэдын, Ивалгын болон Хэжэнгын аймагуудай толгойлогшонор һүүлэй хэдэн жэлнүүдтэ буряад хэлэнэй хүгжэлтын талаар тохёолдоод байһан байдал мүн лэ һанааемнай зобооно гээд тэмдэглэбэд.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.