Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

06.08.2021 10:03 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Үетэн нүхэдэй уулзалга

Сорогой дунда hургуули дүүргэhээр 40 жэлэй ойе манай суг hураhан үетэн угтажа байна гээшэбди. Юун гээшэб даа? Аяар 40 жэл. hаял hургуулида hуража, олохон юумэ үзэжэ, холо ойроор аяншалжа, доодо дээдэ hургуулиингаа үетэнөөр танилсажа, мүрысөө үнгэргэжэ, концерт наада эмхидхэжэ ябагша бэлэйбди даа.

Манай классай 24 hурагшад 4-хи выпуск боложо гараhан байнабди. hургуулиин богоhо алхажа ороходомнай маниие Ханда Дубжировна угтажа, класста хүтэлжэ оруулагша бэлэй. Багшамнай урихан харасатай, зөөлэн дулаан сэдьхэлтэй, бултанда адли зохидоор хандажа, эхин hургуулииемнай дүүргүүлhэн намтартай...

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.